SHOTLAR

Tequila Shot

15 TL

Tequila Shot

Jagermeister

15 TL

Jagermeister

Fındık Kıran

15 TL

Fındık Kıran

Oliver Shot

15 TL

Oliver Shot

15 TL

B52